สัมมนาบัญชีเบื้องต้น ครั้งที่ 77
11 DEC 2019
FA103: คอร์สสอนการใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ FlowAccount Classic
13:00 - 18:00 น. AIS D.C. ชั้น 5 The Emporium (BTS พร้อมพงษ์ ทางออกที่ 2) ดูแผนที่
ซื้อบัตรเข้างาน
บัตรเข้าร่วมสัมมนา 1 ที่นั่ง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
*กรุณาลงทะเบียนด้วยอีเมลที่ใช้ในโปรแกรม FlowAccount Classic (ถ้ามี)
       *เฉพาะนิติบุคคล
       *กรุณานำเอกสาร ใบหัก ณ ที่จ่าย ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ในวันงาน
Your Order

ตั๋วเข้าร่วมงานสัมมนา

จำนวน ใบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   บาท
รับฟรี Pro Package 1 ปี / 1 บัญชี
 
ยอดชำระ  
บาท
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
081-359-7000